Budování parkovacích
míst a cyklostezek

Kromě silničních prací poskytujeme také služby mezi než patří výstavba parkovacích míst a cyklostezek. Jejich specificita vyžaduje odlišný přístup a přesné plánování budoucí práce.

Výstavba cyklostezek


Výstavbu cyklostezek obvykle provádíme na žádost subjektů místní správy, ale také soukromých investorů. Komplexní služba zahrnuje také poradenství v oblasti projektování a uspořádání prostoru pro výstavbu. Je třeba zajistit dobrou přípravu z hlediska logistiky v důsledku problematického umístění a šířky standardní stezky.


Cyklostezky obvykle mají od 1,2 do 2 šířky a pro jejich výstavbu jsou nutná vybavení jiných parametrů než v případě silnic. V MASBUD-ASFALT máme potřebné stroje pro tento typ práce.

Specifickou záležitostípři budování cyklostezek
je také tempo práce – často je proces časově náročnější
než kladení asfaltu na široké silnice.

Výstavba parkovišť

Optimální projekt a vývojrozplánívání parkovacího prostoru má velký význam
v pozdější organizaci práce jejich uživatelů. Podporu poskytujeme již ve fázi plánování – inženýrský personál s dlouholetými zkušenostmidoporučí nejefektivnější řešení pro danou situaci. Pracujeme jak v oblasti placené zóny silničního pruhu stejně jako na samostatných parkovištích ve veřejných a soukromé prostorách