Stavíme bezpečné a hladké asfaltové povrchy

Společnost silničního stavitelství
MASBUD-ASFALT

Nabízíme mobilitu a okamžité
přizpůsobení potřebám zákazníka – našeslužby poskytujeme po celé zemi.
Přísná specializace v pokládání asfaltových povrchů umožňuje abychom mohli provést objednávky se zvýšeným stupněm obtížnosti – vyžadujících specializované zařízení a zkušených zaměstnanců.


Stavíme silnice, stadiony, dálnice, manévrovací náměstí, hřiště, parkoviště a cyklostezky. Pomáháme také při rekonstrukcích a stávajícímudržování silnic. Mezi dokončenými investicemi se nachází projekty s celostátním pokrytím,
jako jsou dálnice, rychlostní silnice nebo vnější okruhy. Obvykle pracujeme na objednávku soukromích investořů.

Stavíme na léta
1
100% zapojení v každé fázi práce

Inženýři s pravidelně aktualizovanou kvalifikací a dlouhou odbornou praxí, stejně jako kvalifikovaní zaměstnanci, jsou odpovědní za komplexní a profesionální realizaci každé služby. Od projektu, přes přípravu až po provedení a uvedení do provozu. Maximální zapojení umožňuje vytvořit vysokou kvalitu, což se později projeví na trvanlivosti a bezpečnosti komunikace.
Jsme v neustálém kontaktu s klientem a průběžně informujeme o průběhu práce. Včasné realizace a efektivní provedení jsou základem našeho přístupu k spolupráci.