Výstavba silnic a silniční opravy

Ve společnosti MASBUD ASFALT poskytujeme komplexní
službysilničních prácí: výstavba silnic od základů a
opravy již existujících vozovek.
Rozsah našich služeb zahrnuje:

  • demolice stávajícího podloží
  • vyhloubení v souladu s vyznačenými
    konstrukcemi silniční stavby
  • vyhloubení v souladu s vyznačenými
    konstrukcemi silniční stavby
  • pokládání asfaltu
  • budování parkovacích míst a cyklostezek

Snížená pracovní doba

díky využití moderních technologií.

Vysoká kvalita realizace

je výsledkem znalostí a dovedností zaměstnanců a používání materiálů spolehlivých výrobců.

Komplexní provoz

provádíme veškeré práce související s výstavbou asfaltové komunikace

Zkušenosti zaměstnanců nám umožňujíprovádění náročných úkolů s vysokou úrovníspecializace. Způsob realizace
přizpůsobujeme objednávce – použití opakovaně testovaného zařízení a aktuální technické znalosti zaměstnanců umožňují flexibilní přístup k práci. Jsme připravené pro náročné povětrnostní podmínky arealizace v městských aglomeracích.

Opravy silniční komunikací

Opravujeme úbytky v asfaltu, vyplňováním otvorů a obnovením asfaltového povrchu. V závislosti na vašich potřebách provádíme
také rekonstrukce vodovodní sítě asanitární kanalizace.